Hiển thị kết quả duy nhất

Thời gian: 7N6D

Lịch trình: Huế - Bắc Kinh - Hàng Châu - Ô Trấn - Thượng Hải

23,990,000 đồng

Đặt phòng

Thời gian: 5n4d

Lịch trình: Huế - Đà Nẵng - Sing - Malaysia

12,790,000 đồng

Đặt phòng

Thời gian: 5N4D

Lịch trình: Huế - Đà Nẵng - Bangkok - Pattaya

7,990,000 đồng

Đặt phòng